Toiminnallinen musiikkiterapia

Toiminnallisessa musiikkiterapiamenetelmässä musiikki on vuorovaikutuksen väline. Toiminta on yhteissoittoa mm. rummuilla, symbaaleilla, puhaltimilla ja pianolla.

Musiikin avulla etsitään voimavaroja ja tarkoituksen-mukaisempia toimintatapoja. Tavoitteina voivat olla mm. kehonhallinnan ja kehonhahmottamisen edistyminen, hienomotoriset taidot, keskittyminen tai itseilmaisu.

Toiminnallinen musiikiterapiamenetelmä soveltuu kaikenikäisille. Sitä käytetään laaja-alaisia neurologisia häiriöitä omaaville ja hienosyisempiä, lieviä poikkeuksia omaavien kuntoutusmuotona kuten esimerkiksi eriasteisten kehitysvammojen, ADHD-tyyppisten oireiden, oppimisvaikeuksien, dysfasian, CP-oireyhtymän ja autismin kuntoutuksessa. Menetelmän avulla voidaan tukea myös Parkinsonin tautia, MS-tautia tai ikääntyvien dementiaa sairastavien toimintakykyä.

Menetelmä soveltuu myös aikuisafaatikoille tai aivoinfarktin saaneille. Myöskään kuurous tai sokeus eivät ole esteitä toiminnallisesta musiikkiterapiasta hyötymiselle. Parhaat tulokset saavutetaan kuitenkin varhaiskuntoutuksella.

Tärkeimpiä tuettavia osa-alueita ovat:

  • Kehonhallinta ja -hahmottaminen

  • Hienomotoriset taidot

  • Aistien yhteistoiminta

  • Hahmottamiskyky

  • Ongelman ratkaisukyky

  • Keskittyminen ja tarkkaavaisuus

  • Itseilmaisu ja luova toiminta