Toiminnallisen musiikkiterapian tavoitteet

Tärkeimpiä tuettavia osa-alueita ovat:

Kehonhallinta ja -hahmottaminen
Hienomotoriset taidot
Aistien yhteistoiminta
Hahmottamiskyky
Ongelman ratkaisukyky
Keskittyminen ja tarkkaavaisuus
Itseilmaisu ja luovatoiminta