Toiminnallisen musiikkiterapian kohderyhmät

Toiminnallinen musiikkiterapiamenetelmä soveltuu kaikenikäisille. Sitä käytetään laaja-alaisia neurologisia häiriöitä omaaville ja hienosyisempiä, lieviä poikkeuksia omaavien kuntoutusmuotona kuten esimerkiksi eriasteisten kehitysvammojen, ADHD -tyyppisten oireiden, oppimisvaikeuksien, dysfasian, CP-oireyhtymän ja autismin kuntoutuksessa.  Menetelmän avulla voidaan tukea myös Parkinsonin tautia, MS-tautia tai ikääntyvien dementiaa sairastavien toimintakykyä.

Menetelmä soveltuu myös aikuisafaatikoille tai aivoinfarktin saaneille. Myöskään kuurous tai sokeus eivät ole esteitä toiminnallisesta musiikkiterapiasta hyötymiselle. Parhaat tulokset saavutetaan kuitenkin varhaiskuntoutuksella.